Sträckhuvsslang

Copyright ©  All Rights Reserved

Pacsac AB

Industriemballage

Sträckhuvsslang


till sträckhuvsautomater


60-200 µm

transparant eller infärgad

med eller utan tryck


Vi har bl.a. kvalitéer speciellt anpassade för Bocedi Stretch Hooder